Szanowni Państwo,

Pragnę zaprezentować naszą Firmę, która oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Dążeniem firmy jest zapewnienie jak najmniejszych kosztów ponoszonych na utrzymanie budynku przy jednoczesnej obsłudze nieruchomości na poziomie zadowalającym jej właścicieli.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Posiadam licencję zawodową Zarządcy, uzyskaną po złożeniu egzaminu państwowego oraz gwarantuję wymagane ustawą o gospodarce nieruchomościami ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Dodatkowo zgodnie z Art. 186 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stale doskonalę swoje kwalifikacje zawodowe.

Firma istnieje na rynku świnoujskim od kwietnia 2002 r. Obecnie obsługuje c.a. 100.000 m2.

Do obsługi finansowo-księgowej używamy profesjonalnego programu komputerowego SŁON ver. 6.0, co gwarantuje rzetelność wszystkich rozliczeń oraz pozwala na bieżąco przekazywać informacje Właścicielom o sposobie gospodarowania ich pieniędzmi.

Zasady, którymi kieruje się firma to:

  • szacunek dla klientów, czyli szybka, sprawna i kompleksowa obsługa;
  • zdrowa konkurencja, czyli możliwość współpracy z innymi zarządcami, gdy pomoże to rozwiązać jakieś problemy z korzyścią dla naszych klientów;
  • elastyczność, czyli gotowość do realizacji na życzenie klientów usług dodatkowych lub nietypowych;
  • szacunek dla prawa, czyli przestrzeganie przepisów i norm w stosunkach zarządca-klient oraz zarządca-kontrahenci;
  • konsekwencja, czyli dbanie w każdej sytuacji o interes klienta.

Aby sprostać dynamicznym zmianom na rynku zarządzania i administrowania nieruchomościami pracownicy naszej firmy stale podnoszą swoje umiejętności i rozszerzają wiedzę poprzez samokształcenie i udział w szeregu szkoleniach o czym świadczyć mogą certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia przedstawione w niniejszej galerii.

Ilona Bielaszewska